Duyurular
Diğer duyurular >
Son Eklenen Resimler
<<< Önceki Sayfa
Değerler Eğitimi

DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR, NEDEN ÖNEMLİDİR?

 

Değerler, aklın ve kalbin birlikte uyum içinde olması şeklinde tanımlanabilir.
Ahlaki, kültürel, ruhsal, toplumsal ve bireysel alana ilişkin uygun duyarlılık geliştirmeyi ve bunları içselleştirmeyi içerir. Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanını oluşturur. Sevgi, cesaret, dostluk, yardımlaşma, temizlik, saygı, doğruluk, nezaket ve benzerleri önem verilen toplumsal değerlerdir.

Değerler toplum için önemlidir, değerlere uygun davranan insanlar da toplum gözünde değerlidir. Değerler sadece günlük eylem ve davranışlarımıza rehberlik eden ilke ve ölçütler olmaları bakımından değil, genel yaşam tarzımızı ve yönünü etkileme, belirleme açısından da önemlidir. Bu belirleme, seçeceğimiz meslekten, ülkesi veya insanlık için özveride bulunmaya, nasıl bir anne veya baba olacağımıza kadar geniş ve önemli bir alanı kapsar. Toplumsal yaşantımızın temel yapısını oluşturan milli, manevi, sosyal, ahlaki ve kültürel değerlerimizden olan;

Yardımlaşma

Dürüstlük

Sorumluluk

Sevgi

Hoşgörü

Saygı

Barış

Özgüven v.b gibi kazanımları öğrencilerimize kazandırmak amacıyla yapılan çalışmalardır.

 

ÖNEM:

Okul öncesi eğitimde çocukları tüm gelişim alanlarında desteklemek hedeflenir ve kaliteli bir okul öncesi eğitimde akademik becerilerin yanı sıra toplumsal değerlere de yer verilmelidir. Okul öncesi dönemde kendine güvenme, sorumluluk alma, sorumluluklarını yerine getirme, bir göreve başlama/ görevi tamamlama, takım çalışması, yalan söylememe, nezaket kelimelerini kullanma gibi değerlerin kazandırılması çocuğun tüm yaşamı boyunca kullanacağı becerileri de beraberinde getirir. İyi bir değerler eğitimi çocuğun kişilik gelişimi kadar akademik başarısını da olumlu etkileyecektir.

 

İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ

 UYGULAMA ANAOKULU 2012 – 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI


‘Doğru ve iyi olanı bilmek ile doğru ve iyi olanı yapmak arasındaki en önemli bağlantı, doğru ve iyi olanı yapacak bir karaktere sahip olmaktır ‘


TANIM:

Living Values Education/ Yaşayan Değerler Eğitimi Programı (YDEP) değerlerin eğitimini işleyen bir eğitim programıdır. Çocukların ve genç yetişkinlerin on iki temel kişisel ve sosyal değeri keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmaları için eğitimcilere farklı deneysel çalışmalar ve pratik yöntemler sunmaktadır. Bu değerler; mutluluk, dürüstlük, alçakgönüllülük, işbirliği, özgürlük, sevgi, barış, saygı, sorumluluk, sadelik, hoşgörü, birlik olarak belirlenmiştir.

TARİHÇE:

Yaşayan Değerler Eğitimi Programı (YDEP) 1995 yılında Birleşmiş Milletlerin 50. Yıl dönümü kutlamaları için Brahma Kumaris’in hazırladığı uluslar arası bir projeden gelişmiş; “Daha İyi Bir Dünya İçin Değerlerimizi Paylaşalım” isimli bu proje 12 evrensel değere odaklanmıştır. Birleşmiş Milletler sözleşmesinin önsözündeki bir ilkeden geliştirilmiş olan tema: “ Temel insan haklarına, insan varlığının onuruna ve değerine olan inancı yeniden pekiştirmek için…”dir. 
Halen UNESCO tarafından desteklenen ve Association for Living Values Education İnternational (ALIVE) adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından farklı ülkelerde yürütülmekte olan programın amacı çocukların karar verebilen, toplumda saygın bir yeri olan, kişisel gelişimlerini sağlayan bireyler olmalarını kolaylaştırmaktadır.

KAPSAM:
2012 – 2013 Eğitim – Öğretim yılında, okulumuzda uygulayacağımız bu çalışma yukarıda bahsedilen orijinal YDEP programı üzerine bazı değişiklikler yapılmasıyla oluşturulmuştur. Programda belirtilen değerler yeniden yapılandırılmıştır. Etkinlikler ay ay değerlere göre belirlenmiştir. Sınıf içi uygulamaların yanı sıra değerlerle ilgili yapılacak genel etkinlikler ve aile katılımı etkinlikleri de eğitim sürecine dâhildir. 

AMAÇLAR:
Okulumuz olumlu davranışları oluşturmak, pekiştirmek ve çocuklara yaşantısal olarak öğrenme fırsatı yaratmak için farklı eğitsel rehberlik programları uygular. Okul öncesi eğitimden başlayarak yaşamları boyunca çocuklarda olumlu davranışları kazandırmak amacıyla bu eğitim – öğretim yılında da “Değerler Eğitimi” programını uyguluyoruz.

Programla ulaşılması hedeflenen amaçlar:
1. İyi karakterli bireyler yetiştirmek, temel değerleri pekiştirmek;

2. Çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak sevgi, saygı, arkadaşlık, dostluk, yardımlaşma, paylaşma, sorumluluk, dürüstlük değerlerini kazanmalarını sağlamak;
3. Çocukların farklı değerlerin üzerinde düşünmelerine, düşüncelerini ifade etmelerine ve

kazandıkları değerleri davranışa dönüştürmelerine fırsat tanımak;
4. Eğitimcilere farklı bir bakış açısı kazandırarak yeni eğitici uygulamalar yapmalarını ve programla ilgili okul aile işbirliğini sağlamaktır.
 

 

İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ UYGULAMA ANAOKULU  DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI

AYLAR

DEĞERLER

AÇIKLAMALAR

 

 

 

 

 

EKİM

 

 

 

 

 

SORUMLULUK

1.Hafta: Çocuklara sorumluluk konusunda temel bilgilerin kazandırılması (Sorumluluk Panosu ve Sorumluluk Köşesi hazırlama)

 2.Hafta: Sorumlulukla ilgili bilinç geliştirme ( Ailemize, akrabalarımıza, Büyüklerimize, Küçüklerimize vb. sorumluluklarız)

 3.Hafta: Çocuklara sorumluluklarının farkına varıp ona göre davranmalarını sağlamak (Evdeki, okuldaki Sorumluluklarımız)

 4. Hafta: Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme

  Aile katılımı:

  Her hafta çocuklarda sorumluluk bilincinin kazandırılması ile ilgili aile bilgilendirme mektupları gönderilir.

 

 

 

 

 

KASIM

 

 

 

 

 

SAYGI

 1.Hafta:  Öğrencilere saygı konusunda temel bilgilerin kazandırılması (Saygı panosu Hazırlama)

 2.Hafta:  Saygıyla ilgili bilinç geliştirme (büyüklere saygı, Farklılıklara saygı)

 3. Hafta:  Çocukların saygılı davranışların farkına varıp ona göre davranmalarını sağlamak

 4. Hafta:  Mutlu olmada, kendimizi ve başkalarını sevmenin saygıya bağlı olduğunu anlayabilme. 

 Aile Katılımı:

  Her hafta çocuklarda saygı bilincinin kazandırılası ile ilgili aile bilgilendirme mektupları gönderilir.

 

 

 

 

 

ARALIK

 

 

 

 

 

SEVGİ

 1.Hafta:  Çocuklara sevgi konusunda temel bilgilerin kazandırılması (Sevgi panosu hazırlama)

 2. Hafta:  Sevgi ile ilgili bilinç geliştirme (İnsan sevgisi, Doğa sevgisi, ülke ve bayrak sevgisi)

 3. Hafta: Çocuklarda sevginin önemine varıp kabul edilebilir davranışlar sağlama

 4. Hafta: Sevgiyi doğa ve hayvanlarla ilişkilendirme

 Aile Katılımı:

  Her hafta çocukta sevgi bilincinin kazandırılması ile ilgili aile bilgilendirme mektupları gönderilir.

 

 

 

 

 

OCAK

 

 

 

SORUMLULUK

 

SAYGI

 

SEVGİ

 1.Hafta:  Çocuklara sevgi konusunda temel bilgilerin kazandırılması (saygı, sorumluluk, Sevgi panosu hazırlama)

 2. Hafta:  sorumluluk, saygı, Sevgi ile ilgili bilinç geliştirme (İnsan sevgisi, Doğa sevgisi, ülke ve bayrak sevgisi)

 3. Hafta: Çocuklarda sorumluluk, saygı, sevginin önemine varıp kabul edilebilir davranışlar sağlama

 4. Hafta: sorumluluk, saygı ve Sevgiyi doğa ve hayvanlarla ilişkilendirme

 Aile Katılımı:

  Her hafta çocukta sorumluluk, saygı ve  sevgi bilincinin kazandırılması ile ilgili aile bilgilendirme mektupları gönderilir.

 

 

 

 

 

AYLAR

DEĞERLER

AÇIKLAMALAR

 

 

 

 

   

ŞUBAT- MART

 

 

 

 

 

İYİLİK VE HOŞGÖRÜ

  1. Hafta: Çocuklara iyilik ve hoşgörü hakkında temel bilgilerin kazandırılması,
  2. Hafta: İyilik ve hoşgörü ile ilgili bilinç geliştirme,
  3. Hafta: Çocukların İyilik ve hoşgörünün Öneminin farkına varıp ona göre davranmalarını sağlamak
  4. Hafta: İyilik ve hoşgörü içinde yaşamanın insanları daha mutlu edeceğini anlamalarını sağlamak

Aile katılımı:

Ailelere iyilik ve hoşgörü hakkında aile bilgilendirme mektupları gönderilir.

İyilik ve hoşgörü konulu hikaye kitapları alabilirler.

 

 

 

 

 

NİSAN

 

 

 

 

 

BARIŞ

1.      Hafta: Çocuklara barış hakkında temel bilgilerin kazandırılması (barış Panosu hazırlanır)

2.      Hafta: Barış ile ilgili bilinç geliştirme,

3.      Hafta: Okulda ve ailede barışın öneminden başlanarak Dünya barışının öneminin farkına varmalarını sağlamak

4.      Hafta: Barış içinde yaşamanın insan hayatına faydalarını kavramalarını sağlamak

Aile katılımı:

    Aile bilgilendirme mektupları gönderilerek çocuklarda barış bilincinin kazandırılmasını sağlamak,

Çocukları ile beraber Dünya barışı ile ilgili broşür hazırlamaları istenir,

 

 

 

 

 

 

         MAYIS

 

 

 

 

 

 

ÖZGÜVEN

 

 

 

 

 

 

  1. Hafta: Çocuklara özgüven hakkında temel bilgilerin kazandırılması(Özgüven panosu oluşturulur)
  2. Hafta: Çocuklarda Özgüven bilincinin oluşturulması
  3. Hafta: Çocukların eşsiz olmalarının farkına varmaları sağlanır. Herkesin farklı özellikleri olduğu ve mutlaka başarabildikleri bir alanlarının olduğu duygusu çocuklara kazandırılır.
  4. Hafta: Çocuklara başarabildiğimiz ve başaramadığımız işler hakkında bilgi verilir. Her zaman her işte başarılı olamayabileceğimiz konusunda bilgiler verilir.

Aile katılımı:

Ailelere çocukta özgüven bilincinin geliştirilmesi ile ilgili bilgilendirme mektupları gönderilir

 

 

 

 

 

HAZİRAN

 

 

İYİLİK VE HOŞGÖRÜ

 

ÖZGÜVEN

 

 

BARIŞ

5.      Hafta: Çocuklara hoş görü, iyilik, özgüven ve barış hakkında temel bilgilerin kazandırılması ( Panosu hazırlanır)

6.      Hafta: Hoş görü, iyilik, özgüven ve Barış ile ilgili bilinç geliştirme,

7.      Hafta: Okulda ve ailede hoş görü, iyilik, özgüven ve barışın öneminden başlanarak Dünya barışının öneminin farkına varmalarını sağlamak

8.      Hafta: Hoş görü, iyilik, özgüven ve Barış içinde yaşamanın insan hayatına faydalarını kavramalarını sağlamak

Aile katılımı:

    Aile bilgilendirme mektupları gönderilerek çocuklarda barış bilincinin kazandırılmasını sağlamak,

HAYRETTİN ÖZKAYA

                                                                                OKUL MÜDÜRÜ

 Yorum Yapabilirsiniz
Ad Soyad (zorunlu)
E-mail adresi
Yorum (zorunlu)
'' Değerler Eğitimi '' için toplam 0 yorum yapılmış.
Bu sayfa 15548 defa görüntülenmiştir. 2015-02-27ADRES: Ferah Mahallesi , Irmak Sokak No: 43 ÜSKÜDAR / İSTANBUL| TELEFON : 0216 329 35 90 | Mail: imkbanaokul10@hotmail.com
             
 

mavi web tasarım